Novinky
Názov novinky

Tu si dáš text novinky, aký potrebuješ. Obsah eshopu si spravuješ sám, nemusíš nikoho kontaktovať.  

viac
Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Spôsob riešenia reklamácie


V prípade riešenia reklamácie je zákazník povinný informovať o závadách na produkte na reklamačnom protokole:

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdfZáručná oprava výrobku sa vykonáva  opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého výrobku podľa uváženia dodavateľa .

V prípade, že sa obchodný partner dohodol so servisom na riešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v pôvodnom a neporušenom balení.

 

Vyrozumenie o vybavení reklamácie  - opravy

O ukončení reklamácie – opravy bude zákazník – užívateľ vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ informovaný o cene za opravu. 

Poskytovanie informácií o stave reklamácie - opravy

Zákazník – užívateľ pri prijatí zariadenia na opravu dostane doklad, na ktorom je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým je táto oprava registrovaná. V prípade zaslania výrobku do servisu, bude informovaný správou email alebo telefonicky, v ktorej je taktiež toto evidenčné číslo.

Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie - opravy

 • po vyrozumení o  vyriešení reklamácie – oprave výrobku sa výrobok prevezme osobne v sídle spoločnosti

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade si nevyzdvihnutia výrobku do 30dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1 euro/deň

 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou  bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia  § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.


  Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

      a. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: lalaland12012506@gmail.com, alebo písomne na adresu:

  Martina Golianová Tináková, P.O.Hviezdoslava 612/5, 93401 Levice, IČO:45347395

  , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
      b. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

      c.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

      d.zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na stránke: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK


Copyright 2016 - 2018 © lalaland.sk